Hızlı Erişim
...................................................
- Ana Sayfa
- 3.OSB Hakkında
- Yönetim
- Hizmetlerimiz
- Firmalarımız
- Mevzuat
- Yerleşim Planı
- İnsan Kaynakları
- Linkler
- Lisanssız Üretim
- Elektrik Sayaç Otomasyonu
- Su Sayaç Otomasyonu
- KVKK
- İletişim
Hizmetlerimiz
Ana Sayfa
 
- Altyapı Hizmetleri  

Bölgemize ait imar planları 18.01.2002 tarihinde Bakanlıkça onaylanmıştır. Yatırımlara bakıldığında;

YOL: 8800 metre,yol altyapısının tamamı 2008 Kasım ayı itibariyle tamamlanmıştır. Saha içi yolların yaklaşık 4 km’lik kısmının asfaltlama çalışması yapılmıştır.Saha içi yollardan bozulan kısımların bakım ve onarımı gerçekleştirilmektedir.

BAĞLANTI YOLU: Adapazarı Karasu duble yolu ile OSB arasında inşası planlanan yaklaşık 2300 metrelik bağlantı yolunun projelendirme süreci tamamlanmış, 6 adet toplam 31.859,45 m2’lik mera arazilerinin tahsis amacı değişikliği yapılarak hazine adına tapu tescilli yapılarak alım için İl Milli Emlak Müdürlüğüne gerekli başvurular yapılmış ve cevabi yazı beklenmektedir. Özel mülkiyete konu toplam 75 adet kadastral parselden 59’unun OSB adına tescilleri yapılmış kalan 16 parselin kamulaştırma işlemleri Söğütlü Belediyesi üzerinden yürütülmektedir. Halihazırda 15 parselin davası açılmış, keşifleri yapılmış mahkemenin kararı beklenmektedir. 1 parselin tapu kaydıyla ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Terasman katı dahil yol altyapı ihalesi 02.07.2014 Çarşamba günü yapılmıştır. İşin yapım süresi 5 ay olarak belirlenmiştir.

KANALİZASYON: 6900 metre, Mayıs 2008 sonu tamamlanmıştır. Arızalanan hatların bakım ve onarımları gerçekleştirilmektedir.

ELEKTRİK: Karaman TM-III.OSB arasında inşa edilen ENH 6 Mayıs 2010 tarihi itibariyle tamamlanarak hizmete alınmıştır. Ayrıca, saha içerisinde yaklaşık 8500 m’lik havai hat inşa edilmiştir. 1 Mart 2013 tarihi itibariyle elektrik dağıtım işi OSB tarafından yürütülmeye başlanılmıştır. ENH güzergahında meydana gelen arızalar en kısa sürede giderilmektedir.

YAĞMURSUYU: 6200 metre, 22 Mayıs 2009 tarihinde tamamlanmıştır. Altyapı sürecinde kırılan ve zarar gören hatların bakım ve onarımı vaktinde yapılmaktadır.

İÇME ve KULLANMA SUYU: Planlarımızda OSB’ye ait 9236 m içme suyu ve 7878 m kullanma suyu hattı bulunmaktadır. Bölgenin proses suyu ihtiyacının temini amacıyla Nehir havzasında su arama çalışmaları devam etmektedir. DSİ tarafından belirlenen bölgelerde üç adet deneme kuyusu açılmıştır. Kuyuların pompa verimlerine ilişkin çalışma yapılmıştır. Nihai ihtiyaca uygun kuyu yeri için alternatif parseller belirlenerek gerekli olan arama İzin belgeleri alınmıştır. Kuyuların açılması sonrası Kullanma İzin belgeleri alınacaktır. Ayrıca Nehir havzasında alternatif alan ihtiyacı düşüncesiyle Sanayiciler Derneğince 1 adet taşınmaz satın alınmıştır.
Saha içi su şebekesinin yapımı ve sızdırmazlık testleri tamamlanmıştır. Şebekeye deneme amaçlı su verilmiştir. Sayaç alternatifleri üzerinde çalışma yapılmaktadır.Talep eden firmalar su kullanımına başlamıştır.

DOĞALGAZ: Doğalgaz bağlantı ve saha içi dağıtım yapım işi tamamlanarak, Mart 2014 itibariyle yatırımcılarımızın tüketimine sunulmuştur.

DEŞARJ HATTI: OSB-Sakarya Nehri arası yaklaşık 6792 metre uzunluğundaki hattın inşası 10 Temmuz 2010 itibariyle tamamlanarak sistem devreye alınmıştır. Hattın periyodik bakım ve kontrolü sürekli devam etmektedir.

ATIKSU ARITMA TESİSİ: Merkezi atıksu arıtma tesisinin projelendirilmesini sürecinde Ekosistem firmasıyla sözleşme yapılmıştır. 22 Nisan 2014 tarihinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tesisin vaziyet planına son şekli verilmiş, Proses onayı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat yapılmıştır. Tesisin diğer projelendirme çalışmaları devam etmekte olup Ağustos sonu itibariyle İhalesi bakanlıkça gerçekleştirilecektir.

TELEKOM ALTYAPI: Bölgemizde ihtiyaç duyulan haberleşme hatları civar köylerin haberleşmesini sağlayan Telekom hatlardan karşılanmaktadır. Saha içi fiber hatların montajı Telekom tarafından gerçekleştirilmiştir. Fiber hatların devreye alınma işlemleri firmaların talebi halinde gerçekleştirilmektedir.

...........................................................................................................................................................................................................
- Haberleşme  
Bölgemizde ihtiyaç duyulan haberleşme hatları civar köylerin haberleşmesini sağlayan Telekom hatlardan karşılanmaktadır. Projelendirme çalışmaları 15 Haziran 2011 tarihinde tamamlanarak Telekom tarafından ihale edilmiş, Saha içi şebeke ile santral binasının inşası Kasım sonu itibariyle tamamlanmıştır. Otomasyon sisteminin montajı sonrası sistem devreye alınabilecektir.
...........................................................................................................................................................................................................
- Sosyal Hizmetler  
...........................................................................................................................................................................................................
- İmar Hizmetleri  
...........................................................................................................................................................................................................
- Güvenlik Hizmetleri  
...........................................................................................................................................................................................................
 

YUKARI ÇIK
 
 
Ana Sayfa | Yönetim | Yatırımcılarımız | 3.OSB Hakkında | Mevzuat | İnsan Kaynakları | Linkler | Lisanssız Üretim | İletişim | KVKK | Yerleşim Planı
 
 
SAKARYA 3.ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
SÖĞÜTLÜ / SAKARYA
TEL: 0 264 6814710 FAKS: 0 264 6814711