Çevre Politikamız

Sakarya 3. OSB Müdürlüğü olarak temel çevre politikası ve vaatleri aşağıdaki gibidir:

 Çevre hedeflerimiz doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynakları uygulamaları, enerji verimliliği(Güneş Enerji Santrali), iklim değişikliğinin azaltılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin arttırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla sanayi çevre anlayışında öncü olmak,

 Faaliyetlerimiz sırasında yasal mevzuatları takip etmek ve sürekli iyileşme prensibine göre sistemimizi geliştirmek,

Organize Sanayi Bölgemizde çalışılan her kuruluşun ve okulumuzun çevre politikamız doğrultusunda faaliyet göstermesini sağlamak,

Doğal kaynaklara ve çevreye verilen etkinin en aza indirilmesini sağlamak,

 Çevreyi korumak ve kirletmemek için mevcut olan en ileri teknolojileri kullanmak, atık suyun arıtılması sırasında çevre dostu kimyasallar kullanmak,

 Sürekli iyileştirme prensibine göre hareket etmek.