Enerji Birimi

Sakarya 3. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Enerji Birimi
Verilen Hizmetler
-ENERJİ İZNİ, TESİS, PROJE ONAY BİRİMİ
-ELEKTRİK ; ENERJİ MÜSADESİ,TESİS VE PROJE ONAY BİRİMİ
-OSOS (GAZ,SU) BİRİMİ
-ENERJİ BİRİM HİZMET ALIMLARI
-FATURALANDIRMA

İşlemler hakkında bilgi almak ve gerekli dokümanları indirebilmek için aşağıdaki kısımlardan giriş yapabilirsiniz.

Elektrik Dağıtım Hizmeti;

Bölgemiz, Sakarya ili Söğütlü ilçesi, Sakarya 3. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde elektrik dağıtım faaliyeti göstermek amacıyla 27/12/2011 tarih ve ED-OSB/3584-1/2189 lisans numarası ile 49 yıllığına “OSB Elektrik Dağıtım Lisansı” almıştır.

Bölgemizin elektrik ihtiyacı, TEİAŞ tarafından işletilen 154 kV ADAPAZARI 2  (Karaman ) Trafo Merkezinde bulunan 1 adet 100 MVA gücündeki trafodan çıkan 06 Mayıs 2010 tarihinde inşa edilen 26 kilometre uzunluğunda çift devre (2x3x477 MCM) iletken kesitli enerji nakil hattı üzerinden karşılanmaktadır.

Sakarya 3. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde elektrik dağıtım faaliyeti saha içerisine 01 Mart 2013 tarihinde devreye alınan 9 kilometre uzunluğunda elektrik tesisi ile elektrik dağıtım faaliyeti başlamıştır. Aylık ortalam tüketim 12.000.000 kwh elektrik tüketilmektedir. Toplam 77 adet sanayi abonesi bulunmaktadır.

 

Katılımcılarımıza daha kaliteli elektrik enerjisi sunulması amacıyla;

-2016 yılında devreye alınan Elektrik Dağıtım Sistemi SCADA’sı ve OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemi) ile;

-Faturalandırmaya esas elektrik sayaçlarının 15 dakikalık tüketim verilerinin kayıt altına alınması ile Katılımcılarımızın geriye dönük tüketim verilerine hızlı bir şekilde ulaşması ve maliyet hesaplarını hızlı bir şekilde yapabilmesi sağlanmıştır.

-Sahadan alınan arıza tespit sinyalleri ve verileri sayesinde oluşabilecek arızaların önceden tespiti ve müdahalesi yapılarak katılımcılarımızın etkileneceği Elektrik arıza sayıları azaltılmıştır.

-Uzaktan sayaç okuma sistemi sayesinde daha önce manuel olarak okunan elektrik  sayaçları otomatik olarak okunarak zaman tasarrufu sağlanmış, hem de iş gücü kaybı minimuma indirilmiştir.

-Uzaktan Sayaç Okuma Sistemi kapsamında oluşturulan raporlar ile Bölge genelinin saatlik, günlük, haftalık, aylık olarak elektrik kayıp, kaçakları takip edilerek Bölgemiz ve Katılımcılarımıza maddi olarak fayda sağlanmıştır.

-SCADA Sistemi üzerinden yapılan günlük Elektrik Reaktif Ceza takibi ve ceza limitlerini aşan katılımcılarımıza bildirim e-postası gönderilmesiyle birlikte katılımcılarımızın reaktif tüketim takibi sağlanmış, katılımcılarımıza müdahale için zaman tanınmış ve katılımcılarımızın fazladan ceza ödemesi engellenmiştir.

-SCADA sistemi kapsamında bulunan Enerji Kalite Kaydedicilerinin takibi ile Dağıtım Sisteminde Sunulan Elektrik Enerjisinin Tedarik Sürekliliği, Ticari Ve Teknik Kalitesi Hakkında Yönetmelik kapsamındaki yasal değerler sağlanarak, üretim için önemi büyük olan Elektrik Enerjisi Kalitesi arttırılarak ve katılımcılara kaliteli elektrik enerjisi hizmeti sağlanmıştır.

 • Katılımcılara, eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin bağlantı ve sistem kullanım hizmetlerinden oluşan dağıtım hizmetlerinin sunulması,
 • Bölge içi elektrik dağıtım sisteminin 24 saat 365 gün kesintisiz hizmet verecek şekilde işletme ve bakımlarının yapılması,
 • Katılımcılarımıza ilgili mevzuatlar kapsamında kaliteli ve hesaplı elektrik tedariğinin sağlanması,
 • Serbest Tüketici hakkını kullanmak isteyen katılımcıların işlemlerinin takibi,
 • Katılımcı firmaların şantiye, AG ve OG enerji taleplerinin karşılanması,
 • Gelen talebe göre hazırlanan elektrik projelerinin incelenmesi,
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen yetki kapsamında, YG  ve Jeneratör projelerinin onaylanması, geçici ve kesin kabul işlemlerinin yapılması,
 • İmalatları tamamlanmış tesislerin işletmeye alınması,
 • Katılımcı firmaların elektrik tüketimine esas endekslerin OSOS kapsamında okunması ve faturalarının tanzim edilmesi,
 • Katılımcılarımızın 01.07.2017 gün ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 27. Maddesi ile 3093 Sayılı Kanun’un  4/2) (c) fıkrasına kapsamında sanayi sicil belgesi bilgilerinin güncel tutulması sağlanarak, TRT payı muafiyetinden faydalanmalarının sağlanması,
 • Katılımcıların abonelik ve ilişik kesme işlemlerinin yapılması,
 • Katılımcılar tarafından kurulmak istenen Elektrik Üretim Tesislerinin (RES, GES, v.b) ilgili mevzuatlar kapsamında gerekli izinlerinin verilmesi ve elektrik üretim tesislerinin dağıtım sistemine bağlantısı için işlemlerin takibi,
 • ÇOSB elektrik satış sözleşmelerinin ve Sistem Bağlantı Anlaşmalarının hazırlanması,
 • Kayıp-kaçak oranlarını en aza indirmek amacıyla gerekli kontrol ve bakımların yapılması,
 • Bölge içi cadde ve sokakların aydınlatma tesislerinin projelendirilmesi, saha imalatlarının yapılması, çalışır halde kesintisiz hizmet verebilmesi için işletme ve bakımlarının yapılması,
 • Yazılı olarak enerji müsaadesi başvurusunda bulunulması, (Ada, parsel, istenen güç kVA olarak, kullanım oranı ve zamanı bilgilerini içermelidir.)
 • Alınan enerji müsaade belgesine göre projelerin hazırlanması,
 • Hazırlanan projelerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruma onaylatılması,
 • Onaylı projeye göre saha imalatlarının yapılması,
 • Şantiye elektriği aboneliği için yapı ruhsatının, kalıcı abonelik için Yapı kullanma izin belgesinin alınması,
 • Bölgemiz ile Elektrik Perakende Satış Sözleşmesi ve Dağıtım Sistemine Bağlantı anlaşması yapılması,
 • Güvence bedeli işlemlerinin Bölgemiz Mali İşler Müdürlüğü ile tamamlanması,
 • Tesisin dağıtım sistemine bağlantısının yapılabilmesi için başvuruda bulunulması,
 • YG tesisleri için projesine uygun olarak saha imalatları tamamlandıktan sonra geçici kabul belgelerinin eksiksiz olarak hazırlanarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruma sunulması,
 • Geçici kabul işlemlerinin yapılması,
 • Geçici kabul tutanağının tanzimi ve evrak kontrolü sonrasında tesis enerjilendirilecektir.

Abonelere elektrik hizmeti verilebilmesi için gerekli formlar

Enerji Birimi Yönetimi