Linkler

Yerel Linkler

Sakarya Valiliği
www.sakarya.gov.tr

Sakarya Büyükşehir Belediyesi
www.sakarya.bel.tr

Sakarya Ticaret Odası
www.satso.org.tr

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
www.marka.org.tr

Ulusal Linkler

T.C. Cumhurbaşkanlığı
www.cankaya.gov.tr

Türkiye Büyük Millet Meclisi
www.tbmm.gov.tr

T.C. Başbakanlığı
www.basbakanlik.gov.tr

T.C. Maliye Bakanlığı
www.maliye.gov.tr

T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı
www.sanayi.gov.tr

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
www.csgb.gov.tr

T.C. Merkez Bankası
www.tcmb.gov.tr

Hazine Müsteşarlığı
www.hazine.gov.tr

Dış Ticaret Müsteşarlığı
www.dtm.gov.tr

Gümrük Müsteşarlığı
www.gumruk.gov.tr

Gelirler Genel Müdürlüğü
www.gelirler.gov.tr

Devlet Planlama Teşkilatı
www.dpt.gov.tr

Devlet İstatistik Enstitüsü
www.die.gov.tr

TOBB
www.tobb.org.tr

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
www.iskur.gov.tr

KOBİ-NET
www.kobinet.org.tr

Türk Standartları Enstitüsü (TSE)
www.tse.gov.tr

Resmi Gazete
www.bbasimevi.gov.tr

OSBÜK OSB Üst Kuruluşu
www.osbuk.org

İZTO
www.izto.org.tr