Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Sakarya 3.  OSB Müdürlüğü olarak Kalite politikası ve vaatleri aşağıdaki gibidir:

Sakarya 3. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü olarak tüm çalışanlarımızın, öğrencilerimizin katılım ve gayreti ile paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için projeler ve hizmetler gerçekleştirmek,

Kümelenme çalışmalarımızla Sanayicimizin rekabet gücünü yurt içi ve yurt dışı pazarlarında arttırmak için gerekli olan hizmet faaliyetlerini gerçekleştirmek,

Çevresel faktörleri ve iş güvenliği kurallarını göz önünde bulundurarak kalite yönetim sistemi şartlarına uymak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak,

 Kalite standartlarımızı en yüksek değerlerde tutarak ve yasal gereklilikleri yerine getirerek, uluslararası ve ulusal standartlara uygun hizmetleri yaparak öncü ve yenilikçi Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü olmak,

Mevzuatlar çerçevesinde hizmet tesis ederken personelimizin, öğrencilerimizin ve yararlanıcılarımızın memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımak,

Çalışanlarımızın sunduğu hizmetin, öğrencilerimizin aldığı eğitimin kalitesini arttırıcı ve kişisel becerilerini geliştirici eğitimler almalarını sağlamak,

 Müşteri ihtiyaçlarını ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun olarak karşılanacağını sağlamak,

 Hizmetlerin sunumunu ve uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetinin artırılması sağlamak,

 Müşteri memnuniyetinin sürdürülmesini sağlamak,

 Toplam kaliteye en ekonomik, en hızlı ve en kısa yoldan ulaşarak hizmet ürettiğimiz tüm kesimlerin güvenini kazanmak ve bunu sürdürebilmek ve sürekli iyileştirmek hepimizin en önemli görevidir.