Çevre Yönetim Birimi

Her geçen gün büyüyen ve gelişen OSB’lerde çevre faktörü önemli bir yere sahiptir.  Çevreye, doğaya insanlara zarar vermeden üretim gerçekleştirmek, çevreye duyarlı politikalar oluşturmak bölgemizin en öncelikli konularından birisidir.

Bu yönde bizi öne çıkaran özelliklerimiz arasında da Ankara’nın İlk Konvansiyonel Atıksu Arıtma Tesisine sahip olmamız da yer almaktadır. Bölgemiz ve Sakarya 3. OSB’de yer alan firmalarımızla birlikte üretim faaliyetlerinin, çevreye zarar vermeden büyük bir hassasiyet ve özveri içerinde ilerlemesi için çalışmaktayız.

Çevre’nin Verdiği Hizmetler Nelerdir?

  • Arsa tahsis ve kiralama işlemlerinde iş akım şeması değerlendirme bilgi raporlarının hazırlanması,
  • Çevre İzni, emisyon raporları ve gürültü kirliliği raporlarının kontrolünün yapılması,
  • Sakarya 3. OSB denetim ekibinin üyesi olarak, denetimlerde işyeri açma ve çalışma ruhsatı belgelerini, çevre izni ve çevre mevzuatının içerdiği tüm çevresel denetimlerin gerçekleştirilmesi,
  • Katılımcı firmaların iç denetim kapsamında atıksu bağlantı noktalarını kontrol ederek, atıksu numunesinin alınması ve çevre laboratuvarında analiz edilmesi,
  • Çevre mevzuatı gereği Sakarya 3. OSB’nin tüm izin lisans işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Bölgemizde yer alan katılımcı faaliyetlerinden kaynaklı oluşan tehlikeli, tehlikesiz, sıfır atık vb. atıkların yasal mevzuatlar gereği toplanması veya nihai bertarafı ile ilgili bilgiler verilmesi, yönlendirmeler yapılarak ilgili belgelerin temin edilmesi için uyarı yazıları yazmaktadır.

Çevre Yönetim Birimi Yönetim ve Personeli