İdari İşler ve İnsan Kaynakları Birimi

Bölgemiz ve yönetim binamızda güvenlikten temizliğe gerekli tüm ihtiyaçlara cevap verebilen İdari İşler Birimimiz, görev ve sorumluluk alanlarını özverili ve titiz bir şekilde yürütmektedir.

Bölgemiz, katılımcılarından (firmalarından), misafirlerimize kadar günlük rutin işleyişe destek olacak birçok faaliyet alanını kapsamaktadır.

Sakarya 3. OSB, tüm birimleriyle olduğu gibi İdari İşler Birimiyle de hızlı ve kaliteli bir işleyişle yaşamınızı küçük pürüzlerden dahi arındırmaktadır.

İdari İşler’in Verdiği Hizmetler Nelerdir?

  • Yönetim binamıza gelen misafirlerimizin danışma birimimizce gerekli birim ve yetkililere yönlendirilmesi,
  • Gelen evrak ve postaların alınması, arşivlenmesi ve ilgili birimlere yönlendirilmesi,
  • Bölgemizde giriş çıkış kapılarında otomatik geçişi sağlayan Plaka Tanıma Sistemi ve Senkronize Kollu Bariyer Sistemi mevcut olmakla birlikte,  talep eden kullanıcılara kendilerine ait araçların listesinin haftalık olarak rapor edilmesi,
  • Özel Güvenlik Birimleri ile 7/24 genel güvenlik hizmetinin verilmesi,
  • Bölgede ağır vasıtalar için tonaj kontrolleri gerçekleştirilmesi,
  • Ana bulvarlarda ve caddelerde hız kasisleri ve uyarı levhaları ile uygun miktarda hız limiti levhalarıyla trafik kontrollerinin yapılması,
  • Ana cadde ve bulvarların düzenli olarak temizlenmesi, kış koşullarında tuzlama çalışmalarının yapılarak, yolların açık kalmasının sağlanması,
  • Bölgemizde yer alan üç bin kişi kapasiteli camimizin ilaçlama ve temizlik faaliyetlerinin kesintisiz olarak yürütülmesi,
  • Katılımcılarımıza (firmalarımıza) ait evsel atıkların, hafta boyunca bir plan dâhilinde toplatılarak, taşıttırılması idari işlerin görev ve sorumluluk alanları arasında yer almaktadır.

İdari İşler ve İnsan Kaynakları Birimi Yönetim ve Personeli