Mevzuat

Have Any Questions?

Recently Asked Questions

20231109_rsm

Yapı Mevzuatı

Yapılaşma ile ilgili kanunlar
a. 3194 Sayılı İmar Kanunu
b. 4708 Nolu Yapı Denetimi Hakkında Kanun
Yapılaşma ile İlgili Yönetmelikler
a. 3030 Say.Kan.Kap.Dış.Kal.Bel.Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
b. 3030 Say.Kan.Kap.Dış.Kal.Bel.Tip İmar Yönetmeliği
c. Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği
d. Asansör Yönetmeliği
e. Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği
f. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
g. Sığınak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
h. Sığınak Yönetmeliği

Çevre Mevzuatı

a. 2872 Sayılı Çevre Kanunu
b. Çevre Ve Orman Bakanlığı Teşkilât Ve Görevleri Hakkında Kanun
c. Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği
d. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
e. Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
f. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
g. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
h. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
i. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
j. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
k. İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik
l. Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
m. Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
n. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
o. Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği

Elektrik Mevzuatı

4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
5627 Enerji Verimliliği Kanunu

Kooperatif Mevzuatı

Kooperatifler Kanunu